Yasal Haklar

/ / DOWN SENDROMU
Yasal Haklar

Bizce hayatın her noktasında tüm bireylere tanınan yasal hakların Down sendromlu bireylere de tanınmasının, ihtiyaç varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasının ve pratikte uygulamaya geçmesinin aileler tarafından talep edilmesi kadar doğal bir reaksiyon olamaz.
Bu taleplerin doğru ve akılcı bir şekilde yapılabilmesi, hakların doğru kullanılıp kullanılmadığının takip edilebilmesi için hepimizin haklarımızı bilmemiz gerekiyor.
Bu kapsamda ihtiyaç duyduğunuz dökümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Her zaman derneğimize yasal konularda danışmanlık almak üzere başvurabilirsiniz.
Bu alanda çalışan tüm uzmanlardan ve Down sendromlu çocuk ailelerinden ricamız karşılaştığınız haksız uygulamaları ve revize edilmesi gerektiğini düşündüğünüz yasaları bize yazılı olarak bildirmeniz ve gerekli durumlarda dava açabilmemiz için bizimle beraber taraf olmanız.
Bugün kendi çocuğunuz için atacağınız böyle bir adım yarın tüm çocukların yolundaki engelleri kaldıracaktır. Kahraman olmak istemez misiniz?

Ayrıca ilgili yasaları incelemek isterseniz aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu

İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun – 11 Nisan 2012- Resmî Gazete
Sayı : 28261

Milli Eğitim Temel Kanunu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu – Kanun Numarası: 3359 Resmi Gazete Tarih: 15.5.1987; Sayı: 19461

Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu – Kanun Numarası : 5510 – Kabul Tarihi : 31/5/2006 – R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Türk Medeni Kanunu

Sosyal Hizmetler Kanunu – Kanun Numarası : 2828 – Kabul Tarihi : 24/5/1983 – R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

T.C.’nin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği -18 Mayıs 2012 Resmî Gazete Sayı : 28296

Özel Eğitim Kurumları Kanunu- Kanun Numarası 5580 Kabul Tarihi: 8/2/2007- Resmi Gazete Tarih: 14/2/2007 Sayı: 26434

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname – Kanun Numarası : 573 – Kabul Tarihi : 6/6/1997 – Resmî Gazete Sayı : 23011

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 21 Temmuz 2012 -Resmî Gazete Sayı : 28360

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun -Kanun Numarası : 5378 – Kabul Tarihi : 1/7/2005 – R.Gazete: Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868

65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (Bu kanun 65 yaşını doldurmamış olan Engelli vatandaşlar için de düzenlemeleri kapsamaktadır).

Özürlülük Ölçütü,Sınıflandırması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik- 30 Mart 2013 – Resmî Gazete Sayı : 28

Kaynak : http://www.downturkiye.com/yasal-haklar

TOP